Wednesday 20 May 2020

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αγοράς έργων τέχνης από το Κυπριακό Κράτος

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης προς τον Πολιτισμό που εξήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν ότι η Επιτροπή Αγοράς Έργων Τέχνης υπεύθυνη για τον Εμπλουτισμό της Κρατικής Συλλογής Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, δέχεται προτάσεις για μελέτη αγοράς έργων από Κύπριους καλλιτέχνες ή καλλιτέχνες μόνιμους κατοίκους Κύπρου, οι οποίοι είχαν την πρόθεση να καλέσουν την Επιτροπή στο εργαστήριό τους ή/και να προτείνουν έργα για αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει α) επιστολή με τα στοιχεία επικοινωνίας και σκεπτικό της πρότασης, β) βιογραφικό σημείωμα και γ) μέχρι δέκα υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες έργων ή ψηφιακά αρχεία σε περιπτώσεις βίντεο ή ήχου, που να παρουσιάζουν τις προτάσεις που υποβάλλονται συνοδευόμενες από τα ακόλουθα στοιχεία: τίτλος, έτος, διαστάσεις, υλικά, τιμή. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν επίσης ότι, η Επιτροπή δέχεται προτάσεις από γκαλερί για τις εκθέσεις οι οποίες αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού που εξαγγέλθηκαν.Προθεσμία Υποβολής: Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Σύμφωνα με τους όρους που δημοσιοποίησε η Κυπριακή Αρχή, η Πρόσκληση διέπεται από τους ακόλουθους όρους:


 • Οι αγορές έργων τέχνης από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου γίνονται με σκοπό τη δημιουργία μιας Κρατικής Συλλογής Έργων Τέχνης μέσα από την οποία να τεκμηριώνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πορεία της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.
 • Η επιλογή των έργων της κρατικής συλλογής γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εικονογραφούνται μέσα από τα καλύτερα ποιοτικά δείγματα, οι τάσεις, οι τεχνοτροπίες, οι υφολογίες και τα ρεύματα που ακολούθησε στην πορεία της ή ακολουθεί η σύγχρονη κυπριακή τέχνη. Όσον αφορά στους σημαντικότερους καλλιτέχνες γίνεται προσπάθεια να αντιπροσωπεύονται όλες οι περίοδοι της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.
 • Επειδή η Κρατική Πινακοθήκη είναι ιστορική, δίνεται σημασία στη συμπλήρωση κενών στην τεκμηρίωση της ιστορικής πορείας της τέχνης στην Κύπρο.
 • Τα έργα αγοράζονται από τις ατομικές εκθέσεις των καλλιτεχνών και από τα εργαστήριά τους. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αγορές και από ιδιωτικές συλλογές, νοουμένου ότι αυτές αφορούν σε έργα σημαντικά για την Κρατική Συλλογή.


Η επιλογή των καλλιτεχνών θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Καλλιτεχνική ποιότητα του έργου.
 2. Σημασία του έργου στην πορεία της σύγχρονης κυπριακής τέχνης.
 3. Ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών στην τεκμηρίωση τάσεων, τεχνοτροπιών, υφολογιών ή ρευμάτων που ακολούθησε ή ακολουθεί η σύγχρονη κυπριακή τέχνη.
 4. Ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών στην τεκμηρίωση της καλλιτεχνικής πορείας συγκεκριμένου σημαντικού καλλιτέχνη.
 5. Πρωτοτυπία εικαστικής έκφρασης.
 6. Πνεύμα έρευνας.
 7. Αριθμός έργων του ίδιου καλλιτέχνη στη Συλλογή. Το έργο που θα αγοράζεται θα πρέπει να είναι ενδεικτικό της εξέλιξης του καλλιτέχνη (άλλος κύκλος δουλειάς).
 8. Χρήση νέων, μη συμβατικών μέσων έκφρασης.
 9. Η έντονη προσωπική "σφραγίδα" του καλλιτέχνη στο έργο.
 10. Η προσιτότητα της τιμής του έργου θα είναι καθοριστική για την αγορά.
 11. Αγορά έργου από τον ίδιο καλλιτέχνη γίνεται αφού παρέλθουν δύο χρόνια από την προηγούμενη αγορά και νοουμένου ότι το έργο πληροί όλα τα κριτήρια που προνοούν οι κανονισμοί. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των ιστορικώνΚυπρίων καλλιτεχνών, οι οποίοι αποτελούν αποδεδειγμένα σταθμό στην εικαστική Ιστορία της Κύπρου.
 12. Το βιογραφικό του καλλιτέχνη (συμμετοχή σε σημαντικές εκθέσεις στο εξωτερικό, εκπροσώπηση της Κύπρου στο εξωτερικό κ.ά.).
 13. Επιπλέον, η επιτροπή δικαιούται να αγοράσει έργο από την πρώτη ατομική έκθεση κάποιου καλλιτέχνη εάν το έργο πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:
 14. Καλλιτεχνική ποιότητα.
 15. Πρωτοτυπία.
 16. Πνεύμα έρευνας (φόρμας, υλικού και μέσου έκφρασης).

Ειδικές υποκατηγορίες που διακρίνονται:
- Ναΐφ καλλιτέχνες: Στην περίπτωση των ναΐφ καλλιτεχνών, η Επιτροπή αγοράζει έργα με κριτήριο την πηγαιότητα, αυθεντικότητα και γνησιότητα της έκφρασης.

- Ερασιτέχνες καλλιτέχνες: Η Επιτροπή δεν αγοράζει έργα ερασιτεχνών καλλιτεχνών, εκτός και αν κρίνει ότι πρόκειται για έργο εξαιρετικής καλλιτεχνικής αξίας.

- Εφήμερα έργα και περφόρμανς: Στο πλαίσιο των όρων εντολής της η Επιτροπή εξετάζει και περιπτώσεις αγοράς ντοκουμέντων (βίντεο, βιβλία κ.ο.κ.) τα οποία καταγράφουν και στοιχειοθετούν την επιτέλεση/εκτέλεση δρωμένων και περφόρμανς. Προς υποβοήθηση της διαδικασίας αυτής, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα συλλέγουν και θα διαβιβάζουν στο Αρχείο της Κρατικής Πινακοθήκης τα στοιχεία που κατά καιρούς κατατίθενται από δικαιούχους επιχορηγήσεων και τα οποία αφορούν σε τεκμηρίωση περφόρμανς (οπτικογραφημένο υλικό κ.τ.λ.).

Εξάλλου, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες εξήγγειλαν την ακόλουθη διαδικασία για την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων και όρων στην εξέταση των σχετικών αιτημάτων:


 • Η Επιτροπή (ή κλιμάκιο της - τουλάχιστον τρία άτομα στη Λευκωσία), επισκέπτεται εκθέσεις σε γκαλερί και άλλους εκθεσιακούς χώρους, έπειτα από πρόσκληση του καλλιτέχνη ή της γκαλερί.
 • Προϋπόθεση για να επισκεφθεί η Επιτροπή μια έκθεση είναι η αποστολή από την γκαλερί ή τον καλλιτέχνη προς τα μέλη τουλάχιστον δύο φωτογραφιών έργων του καλλιτέχνη και Βιογραφικού Σημειώματος.
 • Η Επιτροπή επισκέπτεται εργαστήρια καλλιτεχνών και ιδιωτικές συλλογές έπειτα από πρόσκληση των ενδιαφερομένων.
 • Η Επιτροπή επισκέπτεται εργαστήρια και ιδιωτικές συλλογές παλαιότερων Κυπρίων καλλιτεχνών, όταν κρίνει ότι η Κρατική Συλλογή πρέπει να εμπλουτιστεί με έργα τους ή με έργα μιας συγκεκριμένης περιόδου της δουλειάς τους.
 • Τις επισκέψεις στους εκθεσιακούς χώρους και εργαστήρια συντονίζει ο εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ στην Επιτροπή.
 • Η επιλογή γίνεται με ψηφοφορία. Ενδεχόμενη αρνητική άποψη μελών για κάποιες αγορές καταγράφεται στα πρακτικά που υποβάλλονται προς τον Γενικό Διευθυντή.
 • Την ευθύνη για τη διαπραγμάτευση της τιμής αγοράς των έργων από το ΥΠΠΑΝ έχουν όλα ή τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής.
 • Η Επιτροπή συσκέπτεται σε συνεδρία τρεις φορές το χρόνο ή αν το ζητήσει ένα μέλος της.
 • Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής και των εισηγήσεων για αγορά συντάσσει ο εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ στην Επιτροπή.


Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση yioannou@culture.moec.gov.cy, ή στα τηλέφωνα 22809850, 22809846.

Browse by keyword / Βρείτε αυτό που ψάχνετε

Activism Amfissa An Athenian Outsider Andros Animation & Comics Antiparos Art Fairs Art Therapy ArtMarket Athens Auctions Audio/Video Australia Awards Books&Manuscripts Call for entries & Competitions Ciné qua non Cinema Collage Collectives Columnists: www treasures Commentary & Documentation Conferences CulturalContent/Tourism Cyprus DESIGN Digital Art DJs Documentary EDITO ElefsisCultureCapital ENGLISH Fashion Festivals & Biennales Florina Fundraising Gastronomy Halkida Iconography Ioannina Jewllery Lesvos LGBTQI+ Lifestyle London Calling Loutraki Multimedia & Installations Art Museums Myconos Naxos News Opera Party Performance Printmaking Projects Restoration/Συντήρηση Rethymnon Retrospective Sculpture & Ceramics Shqipëri Sikinos StreetArt Symposiums Syros Tattoo Teri Paschos textileArt Thessaloniki US Venue Virtual Watercolor whoISwho Workshops & Masterclasses Αγρίνιο Αίγινα Αίγιο Αλεξανδρούπολη ΑΝΑΦΗ ΑνδριανήΤζίμα Άνδρος ΑΝΤΙΚΑ Αντίπαρος Απόψεις ΑΠΟΨΗ Άργος Αρχαιολογία Αρχιτεκτονική Βέροια Βόλος Γειτονιές Δελφοί ΔΗΜΗΤΡΙΑ Δημοπρασίες Διαλέξεις/ΔημόσιεςΣυζητήσεις Δίον-Λιτόχωρο Δράμα Έβρος Εγκαίνια Έδεσσα Ειδικά Θέματα ΕικαστικέςΔράσεις Εκδηλώσεις Εκθέσεις Εκπαίδευση ΕΛΕΥΣΙΝΑ Επίδαυρος Έρευνα Ζάκυνθος Ζωγραφική Ηράκλειο Θέατρο Θρησκεία Ιδρύματα Ιεράπετρα Ιστορία Ιστορίες για γάτες ΙΩΑΝΝΙΝΑ Καβάλα Καλαμαριά Καλαμάτα Καλλιγραφία Καστελλόριζο Καστοριά Κέρκυρα ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Κίμωλος Κοζάνη ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ Κρήτη Κως Λάρισα Λέσβος Λευκάδα Λήμνος Λόγος Λύκειον Ελληνίδων Μεσολόγγι Μουσική Ναύπακτος Ναύπλιο Νεκρολογία ΞΑΝΘΗ Ξεναγήσεις Ολυμπία Ορεστειάδα Παιδαγωγικά Παιδιά Πάρος Παρουσιάσεις Πάτμος Πάτρα ΠεριΟινουΣκιας Πόρος Πρόσωπα Προσωπικότητες Ρόδος Σάμος Σαντορίνη Σκηνογραφία Σκιάθος Σπέτσες Στήλη Άλατος Στυλ & Εποχές Συλλογές Συναυλίες Συνέντευξη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τέχνες Τέχνη Τεχνολογία Τζια ΤΗΝΟΣ Τρίκαλα Τρίπολη ΥΔΡΑ Υποτροφίες Φλώρινα ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Φωτογραφία Χαλκίδα Χανιά Χειροτεχνίες Χίος Χορηγίες Χορός Ψηφιδωτό Ψυχολογία Ψυχολογία στην καθημερινότητα