Wednesday 1 March 2017

WWW Treasures | SearchCulture.gr

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Kεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς προσφέρει η νέα διαδικτυακή πύλη, SearchCulture.gr που αναπτύχθηκε και διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον διεπαφής, παρέχονται προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης και ελκυστική παρουσίαση και ανάδειξη περιεχομένου.

Tο www.SearchCulture.gr παρέχει πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 160.000 τεκμήρια από 55 συλλογές 43 πολιτιστικών φορέων, με το περιεχόμενο αυτό να εμπλουτίζεται συνεχώς με υλικό από νέους φορείς. Αξιοποιώντας τις εθνικές υποδομές που εκ του ρόλου του διασφαλίζει το ΕΚΤ, οι φορείς αυξάνουν την ευρεσιμότητα του περιεχομένου τους, ενισχύουν την αξία της τεκμηρίωσής του και εξασφαλίζουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις επανάχρησής του. Το περιεχόμενο του SearchCulture.gr, σε συμφωνία με τους φορείς, τροφοδοτεί αναγνωρισμένες διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας διεθνώς.


Ένας σημαντικός αριθμός πολιτιστικών φορέων της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, διαθέτουν χιλιάδες τεκμήρια για ανακάλυψη στο πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης SearchCulture.gr του ΕΚΤ. Τα μεταδεδομένα διατίθενται ανοικτά με άδειες χρήσης Creative Commons ή άλλες παρόμοιες άδειες χρήσης, ενώ για το ψηφιακό περιεχόμενο ισχύουν όσα εφαρμόζει ο εκάστοτε φορέας περιεχομένου. Επιπλέον, ενεργοί σύνδεσμοι στους ιστότοπους  των πολιτιστικών φορέων δίνουν πρόσβαση στο πλήρες ψηφιακό αρχείο.

H διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για έρευνα, όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία για να εμπλουτίσει το μάθημα με πρωτογενείς πηγές. Εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να βρουν πολιτιστικό περιεχόμενο που εικονογραφεί κύρια γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας, όπως για παράδειγμα τα 118 έργα τέχνης με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, από την καταπληκτική συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου, φιλοτεχνημένα από ζωγράφους του ακαδημαϊκού ρεαλισμού (Σχολής του Μονάχου) όπως ο Νικόλαος Γύζης και ο Θεόδωρος Βρυζάκης.Ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους, που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Έτσι, το περιεχόμενο ταξινομήθηκε σε ένα συμπαγές και ισορροπημένο σύνολο τύπων, αποκτώντας σημασιολογική συνοχή με θετικό αντίκτυπο στην ευρεσιμότητα, στην παρουσίαση και στην πολυγλωσσικότητά του. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να ανακαλύψει περιεχόμενο, εξερευνώντας μέσα από 130 τύπους, όπως Χαρακτικά έργα, Ψηφιδωτά, Γλυπτά, Επιγραφές, Αγγεία, Εργόχειρα και  Χειρόγραφα, ακόμα και αν δεν γνωρίζει ακριβώς τι ψάχνει. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε αγγλόφωνο κοινό, μέσα από την αγγλική έκδοση του SearchCulture.gr να ανακαλύψει τεκμήρια βάσει του τύπου τους, ακόμη και εάν τα μεταδεδομένα τους τεκμηριώθηκαν πρωτοτύπως μόνο στην ελληνική γλώσσα.Το Searchculture.gr υποστηρίζει προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, καθώς και δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων, βάσει μιας μεγάλης γκάμας πεδίων, που περιλαμβάνει τον ομογενοποιημένο από το EKT τύπο τεκμηρίου, τον πρωτότυπο τύπο, τη θεματική κατηγορία, την άδεια χρήσης, τον τύπο της Europeana και τη συλλογή. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει πιο εύκολα τα τεκμήρια που αναζητά, φιλτράροντας συνδυαστικά τα αποτελέσματα.Για παράδειγμα, οι λάτρεις της τέχνης μπορούν να εξερευνήσουν το SearchCulture.gr επιλέγοντας ένα θέμα, να φιλτράρουν τα αποτελέσματά τους και να βρουν, για παράδειγμα, αποτελέσματα με έργα ηθογραφίας του 19ου αιώνα, τα γνωστά και αγαπημένα έργα με ειδυλλιακές νοσταλγικές σκηνές από την καθημερινή ζωή πριν από ενάμιση αιώνα, όπως είναι "Το Φίλημα" του Νικηφόρου Λύτρα, ή "Τα πρώτα βήματα" και "Η ψυχρολουσία" του Γεώργιου Ιακωβίδη. Εκτός από πλούσιο αρχαιολογικό περιεχόμενο, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός λαογραφικών τεκμηρίων, συμπεριλαμβανομένων ενδυμασιών και προσωπικών αντικείμενων ιστορικών προσωπικοτήτων, όπως το σελαχλίκι του Κολοκοτρώνη. Στο SearchCulture.gr υπάρχουν όμως και έργα σύγχρονης τέχνης όπως ζωγραφική και γλυπτική του 20ου αιώνα, καθώς και ποικίλο περιεχόμενο για μελέτη του υλικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα.Η πύλη SearchCulture.gr αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" (http://saas.ekt.gr), που υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αναδεικνύει την ψηφιακή μας κληρονομιά μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών και διασφαλίζει στο διηνεκές το αποτέλεσμα μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται με δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς πόρους, προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας.Η πύλη SearchCulture.gr του ΕΚΤ συγκεντρώνει μεταδεδομένα περιεχομένου ποικίλων τύπων, μέσω των οποίων υποστηρίζεται η ενιαία αναζήτηση και ο χρήστης οδηγείται στο ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο των πολιτιστικών φορέων. Το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό (www.semantics.gr), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, περιγραφής μεταδεδομένων, ανάλογα με τον τύπο, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου, ενώ για τη διάθεσή και την επανάχρησή του εφαρμόζονται διεθνείς πολιτικές.Έτσι λοιπόν, οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και τοποθετούνται στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. Το SearchCulture.gr μάλιστα, διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα παρουσίασης των φορέων και των συλλογών τους που φιλοξενούνται στη διαδικτυακή πύλη.

Η διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr αναπτύχθηκε αρχικά για τους δικαιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", με στόχο την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο, για την ανάδειξη και την ενιαία αναζήτηση σε πολύτιμο υλικό, αυξάνοντας την ευρεσιμότητα του από το ευρύ κοινό. Το περιεχόμενο όμως του SearchCulture.gr συνεχώς διευρύνεται, καθώς μπορεί να διαθέσει σε αυτό περιεχόμενο κάθε οργανισμός της χώρας που διαθέτει ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο.

Browse by keyword / Βρείτε αυτό που ψάχνετε

Activism Amfissa An Athenian Outsider Andros Animation & Comics Antiparos Art Fairs Art Therapy ArtMarket Athens Auctions Audio/Video Australia Awards Books&Manuscripts Bulgaria Call for entries & Competitions Ciné qua non Cinema Collage Collectives Columnists: www treasures Commentary & Documentation Conferences CulturalContent/Tourism Cyprus DESIGN Digital Art DJs Documentary EDITO ElefsisCultureCapital ENGLISH Fashion Festivals & Biennales Florina France Fundraising Gastronomy Halkida Iconography Ioannina Jewllery Lesvos LGBTQI+ Lifestyle London Calling Loutraki Multimedia & Installations Art Museums Myconos Naxos News Opera Party Performance Printmaking Projects Restoration/Συντήρηση Rethymnon Retrospective Sculpture & Ceramics Shqipëri Sikinos StreetArt Symposiums Syros Tattoo Teri Paschos textileArt Thessaloniki US Venue Virtual Watercolor whoISwho Workshops & Masterclasses Αγρίνιο Αίγινα Αίγιο Αλεξανδρούπολη ΑΝΑΦΗ ΑνδριανήΤζίμα Άνδρος ΑΝΤΙΚΑ Αντίπαρος Απόψεις ΑΠΟΨΗ Άργος Αρχαιολογία Αρχιτεκτονική Βέροια Βόλος Γειτονιές Δελφοί ΔΗΜΗΤΡΙΑ Δημοπρασίες Διαλέξεις/ΔημόσιεςΣυζητήσεις Δίον-Λιτόχωρο Δράμα Έβρος Εγκαίνια Έδεσσα Ειδικά Θέματα ΕικαστικέςΔράσεις Εκδηλώσεις Εκθέσεις Εκπαίδευση ΕΛΕΥΣΙΝΑ Επίδαυρος Έρευνα Ζάκυνθος Ζωγραφική Ηράκλειο Θέατρο Θρησκεία Ιδρύματα Ιεράπετρα Ιστορία Ιστορίες για γάτες ΙΩΑΝΝΙΝΑ Καβάλα Καλαμαριά Καλαμάτα Καλλιγραφία Καστελλόριζο Καστοριά Κέρκυρα ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Κίμωλος Κοζάνη ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ Κρήτη Κως Λάρισα Λέσβος Λευκάδα Λήμνος Λόγος Λύκειον Ελληνίδων Μεσολόγγι Μουσική Ναύπακτος Ναύπλιο Νεκρολογία ΞΑΝΘΗ Ξεναγήσεις Ολυμπία Ορεστειάδα Παιδαγωγικά Παιδιά Πάρος Παρουσιάσεις Πάτμος Πάτρα ΠεριΟινουΣκιας Πόρος Πρόσωπα Προσωπικότητες Ρόδος Σάμος Σαντορίνη Σκηνογραφία Σκιάθος Σπέτσες Στήλη Άλατος Στυλ & Εποχές Συλλογές Συναυλίες Συνέντευξη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τέχνες Τέχνη Τεχνολογία Τζια ΤΗΝΟΣ Τρίκαλα Τρίπολη ΥΔΡΑ Υποτροφίες Φλώρινα ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Φωτογραφία Χαλκίδα Χανιά Χειροτεχνίες Χίος Χορηγίες Χορός Ψηφιδωτό Ψυχολογία Ψυχολογία στην καθημερινότητα